Intro
Persisk • فارسی

لاولین ریحل برنا (Loveleen Rihel Brenna)

رئیس «کمیته ملی والدین در امور مدارس ابتدایی و راهنمایی»

افرادی که به تازگی وارد نروژ شده اند باید چه نکاتی را راجع به نروژ و دیدگاه های آن در خصوص تربیت فرزندان بدانند؟

همه والدین خیر و صلاح فرزندان خود را می خواهند و دوست دارند زندگی فرزندانشان بهتر از زندگی باشد که خودشان داشته اند.

به نظر من مهاجرین باید بدانند که جامعه چه انتظاراتی از آنها دارد، تا بتوانند به نحو احسن فرزندان خود را تربیت کنند.

مدرسه چه انتظاراتی دارد؟ مهد کودک چه انتظاراتی دارد؟ درمانگاه عمومی چه انتظاراتی دارد؟ لازم است والدین به خاطر فرزندانشان و حفظ اقتدار پدری و مادری خود به دقت درباره این سؤالات فکر کنند.

جابجایی فرزندان بین فرهنگ های من و فرهنگ های مایی چگونه است؟

اینکه بچه ها مجبور هستند بین ارزش های متضاد ارتباط برقرار کنند می تواند برای بسیاری از آنها مسئله دشواری باشد. آنچه در خانه درست تلقی می شود ممکن است در مدرسه نادرست محسوب گردد و بالعکس. اغلب والدین بیشتر درگیر تفاوت های مذهبی و فرهنگی هستند تا اینکه به فرزندان خود توجه کنند. باید به خاطر داشت که فرزندان موقعیتی که درآن قرار گرفته اند را انتخاب نکرده اند.

آیا تا به حال با سوء تفاهمی مواجه شده اید؟

می توانم نمونه ای را ذکر کنم. وقتی بچه بودم و در خانه کار اشتباهی را انجام می دادم، پدرم می گفت: «وقتی من باهات حرف می زنم، سرت را بنداز پایین. مؤدب باش». اگر در مدرسه مرتکب اشتباهی می شدم، معلم می گفت: « وقتی من باهات حرف می زنم، به چشم های من نگاه کن.»

چه امیدی برای آینده دارید؟

به خاطر بچه ها، امیدوارم بتوانیم به وجوه اشتراک افراد و ارزش برابر آنها توجه کنیم. این مهم تر از پرداختن به اختلافات است.

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no