Intro
Persisk • فارسی

محمت سفاک (Mehmet Safak)

مشاور آتات در درامن

مهاجرینی که به تازگی به نروژ آمده اند باید چه نکاتی را راجع به بازار کار بدانند؟

آنها باید زبان نروژی را یاد بگیرند. آنها همچنین باید بیاموزند که چگونه در نروژ کار کنند و هم قوانین رسمی و هم قوانین غیر رسمی را فرا گیرند. همه کارکنان باید نسبت به محل کار خود احساس مسئولیت کنند. لازم است مهاجرین برنامه اقدام فردی خود را هرچه سریع تر تهیه کنند. این برنامه باید واقع گرایانه باشد.

آتات چه انتظاراتی از مهاجرین دارد؟

آتات از مهاجرین انتظار دارد که زبان نروژی را فرا بگیرند و تحصیلات ابتدایی و راهنمایی خود را به اتمام رسانده باشند؟ مهاجرین، مانند هر فرد دیگری در نروژ، باید به دوره ها، فرصت های کسب تجربه کاری، یا مشاغلی که آتات به آنها پیشنهاد می کنند پاسخ مثبت دهند. بدون داشتن تجربه کاری و مدارک مورد نیاز، به سختی می توان شغلی را پیدا کرد. انتظار ما از مهاجرین این است که ابتکار عمل داشته باشند.

مهاجرین از آتات چه انتظاراتی دارند؟

به نظر من آنها انتظار دارند که آتات برایشان شغلی پیدا کند. آتات می تواند به عنوان پل ارتباطی مهمی بین کارفرما و کارکنان عمل کند و اطلاعات مربوط به فرصت های شغلی را در اختیار آنها قرار دهد. استخدام واقعی مسئله ای است که بین طرفین صورت می گیرد. آتات اقداماتی را برای کمک به افراد جویای کار انجام می دهد تا آنها بتوانند شرایط لازم را کسب کنند. افراد جویای کار باید خود به دنبال کار بگردند.

آیا تا به حال با سوء تفاهمی مواجه شده اید؟

من تجربه کرده ام که مهاجرین اهمیت ارائه اطلاعات صحیح راجع به قالبلیت ها و تجارب قبلی خود را درک نمی کنند. بعضی از آنها توجه نمی کنند که این اطلاعات هنگام تهیه برنامه اقدام فردی حائز اهمیت است. برخی دیگر دوست دارند این گونه القاء کنند که آنها از قابلیت ها و صلاحیت های بیشتری نسبت به آنچه واقعاً هستند برخوردار می باشند.

شما چه امیدی برای آینده دارید؟

باید تصویری واقعی از اوضاع اینجا برای مهاجرین ترسیم گردد و به آنها کمک شود تا در اسرع وقت شرایط و صلاحیت های لازم را کسب کنند تا بتوانند خودکفا گردند.

امیدوارم هر تعداد مهاجر که امکان پذیر است بتوانند صاحب شغل گردند و شغلی را بیابند که مورد رضایت آنها است.

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no