Intro
Persisk • فارسی

گلخان اوزالپ (Gülcan Özalp)

معلم مدرسه فیل (Fjell) در درامن

مهاجرینی که به تازگی به نروژ آمده اند چه نکاتی را باید راجع به تعلیم و تربیت بدانند؟

لازم است آنها با مسائل عملی مربوط به مدارس آشنا باشند. به عنوان مثال، لازم است آنها بدانند که بچه ها باید با خودشان غذا به مدرسه بیاورند، و بدانند که بچه ها می توانند شیر و میوه جات را در مدرسه بخرند، و کودکان مدرسه- ای در نروژ اونیفورم نمی پوشند. همچنین بدانند که چگونه قبل از آغاز سال تحصیلی فرزندان خود را در مدرسه ثبت نام کنند.

والدین باید با نظام آموزشی نروژ و انتظارات مدرسه آشنا باشند. مدارس نروژ ممکن است با مدارسی که آنها قبلاً داشته اند تفاوت داشته باشد. بنابراین لازم است که والدین به تدریج با روش ها و اهداف مدرسه آشنا گردند.

مدرسه از والدین چه انتظاراتی دارد؟

اول از همه والدین باید نسبت به تحصیل فرزندان خود علاقه نشان دهند. چون بچه ها در مقطع ابتدایی نمره نمی گیرند و هیچ کس مردود نمی شود، بعضی از والدین ممکن است فکر کنند که تلاش کودکان در مدرسه چندان مهم نیست. چنین نگرشی می تواند به کودک منتقل شود و بر نگرش او نیز تأثیر بگذارد. والدین باید به فرزندان خود بفهمانند که تحصیل و مدرسه مهم است!

والدین باید اطمینان حاصل کنند که فرزندشان تکالیف مدرسه خود را انجام می دهد. آنها می توانند هنگامی که فرزندشان تکالیف خواندنی دارد، به او گوش دهند، هر چند ممکن است تمام مطالبی که خوانده می شود را نفهمند. همچنین والدین باید توجه داشته باشند که فرزند آنها قبل از رفتن به مدرسه به اندازه کافی خوابیده و خوب استراحت کرده باشد.

همکاری با مدرسه حائز اهمیت است. مدرسه از والدین انتظار دارد که در جلساتی که با حضور معلمان و در خصوص تحصیل فرزندانشان برگزار می گردد شرکت کنند. اما مدرسه بیش از این انتظار دارد. همچنین از والدین انتظار می-رود که در جلساتی که با حضور کلیه دانش آموزان کلاس و والدین آنها برگزار می گردد حضور یابند. آنها همچنین می توانند در سطح مدرسه نیز مشارکت داشته باشند و در کمیته کاری والدین (FAU) شرکت کنند. به این ترتیب والدین می توانند کمک کنند تا اطمینان حاصل گردد که مدرسه برای رشد و شکوفایی فرزندان آنها تجهیز شده است. والدین باید به فرزندانشان فرصت دهند تا بتوانند با کودکان نروژی به تعامل بپردازند. باید کودک را به تقویت مهارت های زبان نروژی خود تشویق کرد. این بدان معنا نیست که والدین باید زبان مادری خود را کنار بگذارند. والدین باید به زبان مادری خود با فرزندانشان صحبت کنند اگر این برایشان راحت تر و طبیعی تر است. آنها می توانند به زبان مادری خود داستان ها، اشعار و یا مطالبی راجع به آداب و سنن خود نقل کنند و یا بخوانند، درست همان کاری که درکشور زادگاه خود می کردند. لازم است والدین در نظر فرزندان خود افرادی با کفایت محسوب شوند. در بسیاری از موارد این امر غالباً این گونه محقق می گردد که آنها بتوانند «خودشان باشند»، به زبان مادری خود. کودکانی که خوب به زبان مادری خود تکلم می کنند می توانند زبان نروژی را هم به خوبی فرا گیرند.

والدین از مدرسه چه انتظاراتی دارند؟

آنها انتظار دارند فرزندانشان استاندارد مطلوبی از علم ودانش را کسب کنند. بسیاری از والدین انتظار دارند تعلیم تربیت فرزندانشان همچون تعلیم و تربیت دوران کودکی خودشان باشد. آنها توقع دارند معلمان سختگیر باشند و به انتقال دانش بپردازند. این گونه افراد ممکن است به سادگی از مدارس نروژ سرخورده شوند. بسیاری از مهاجرین تصور می کنند که مدارس نروژ هیچ گونه محدودیتی ندارند و جدی نیستند. شاید به این خاطر باشد که آنها نمی دانند که هدف مدرسه کمک به رشد کودکان است تا بتوانند به افرادی مستقل با آراء و عقاید خاص خود تبدیل شوند، افرادی که آموخته اند چگونه باید در جامعه اطلاعاتی مدرن مسیر خود را بیابند.

آیا تا به حال با سوء تفاهمی مواجه شده اید؟

بعضی از والدین نمی دانند که آموزش هایی که در خارج از ساختمان مدرسه صورت می گیرد به اندازه آموزش های کلاسی اهمیت دارد. بنابراین، فکر می کنند وقتی کلاس برای قدم زدن به جنگل می رود، فرزند آنها می تواند در خانه بماند. این یک سوء تفاهم بسیار بزرگ است. وقتی شما به دامن طبیعت می روید، راحت تر می توانید مطالبی را راجع به یک درخت بیاموزید تا اینکه بخواهید این مطالب را در کتاب بخوانید.

شما چه امیدی برای آینده دارید؟

من امیدوارم والدین و مدارس بتوانند نقش و موقعیت یکدیگر را درک کنند. همچنین از هر دو طرف می خواهم حتی الامکان ارزش های همسانی داشته باشند تا بتوانند هر دو در یک راستا حرکت کنند. این کاملاً به نفع بچه ها است.

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no