Intro
Persisk • فارسی

مرسیها سهیک (Mersiha Sehic)

مشاور برنامه در مرکز صلاحیت مهاجرین در شهرداری تروندهایم

مهاجرینی که به تازگی به نروژ آمده اند باید چه نکاتی را درباره جامعه نروژ بدانند؟

به نظر من مهاجرین باید بدانند که ما در یک جامعه دموکراتیک زندگی می کنیم که بر اساس مجموعه ای از قوانین کامل وجامع اداره می شود. نروژ کشوری خوب و ایمن است که از ساکنان خود مراقبت می کند. پرداخت مالیات چیزی است که نه تنها برای خود ما بلکه برای همه افراد جامعه مفید است.

مهاجرین باید از فرصت های آموزشی که در اینجا برای آنها فراهم می گردد نیز آگاه باشند و بدانند چگونه از مهارت- هایی که با خود می آورند استفاده کنند. لازم است مهاجرین هرچه زودتر مشغول به کار شوند تا بتوانند هزینه معاش خود و خانواده شان را تأمین کنند.

برای پیشرفت در نروژ لازم است شبکه ای را ایجاد کنیم و آن را توسعه دهیم. برای بسیاری از نروژی ها، ورزش و فعالیت های فضای آزاد حائز اهمیت است، والدین خیلی از فعالیت های اوقات فراغت فرزندانشان را پیگیری می کنند، و وقت شناسی و حضور به موقع از صفات پسندیده محسوب می شود.

شما، به عنوان مشاور برنامه، از مهاجرینی که در برنامه مقدماتی شرکت می کنند چه انتظاراتی دارید؟

من از مهاجرین تازه وارد انتظار دارم فعالانه در تهیه و تنظیم برنامه اقدام فردی خود مشارکت و فعالیت هایی را پیشنهاد کنند. امیدوارم آنها بفهمند که این برنامه کمکی در جهت موفقیت خود آنها است. هر فرد شرکت کننده در برنامه منحصر به فرد است و مهارت هایی دارد که می تواند آنها را روز به روز توسعه دهد. زبان نروژی کلید گشایش بسیاری از درها در جامعه نروژ است. به نفع خود مهاجرین است که کنجکاو باشند و ابتکار عمل به خرج دهند و هنگام صحبت با مشاورین برنامه خود صریح و رو راست باشند.

مهاجرین از برنامه مقدماتی چه انتظاراتی دارند؟

توقع دارند که آنها را جدی بگیرند و برنامه مقدماتی امنیت مالی لازم را برای آنها فراهم کند. به نظر من بسیاری از مهاجرین انتظار دارند که برنامه مقدماتی برقراری ارتباط با جامعه نروژ را برای آنها آسان تر سازد. آنها توقع دارند اطلاعاتی در زمینه بازار کار و جامعه محلی در اختیار آنها قرار گیرد. همچنین بسیاری از آنها خواستار شرکت در فعالیت های مختلف در خارج از ساعات کلاسی هستند.

آیا تا به حال با سوء تفاهمی مواجه شده اید؟

گاهی مهاجرین در رابطه با وظیفه مشاور برنامه دچار سوء تفاهم می شوند. در آغاز برنامه مقدماتی، شرکت کنندگان کمک زیادی در ارتباط با کارهای عملی دریافت می کنند. بعد از مدتی از مهاجر انتظار می رود بتواند خودش کارهای بیشتری را انجام دهد.

چه امیدی برای آینده دارید؟

من امیدوارم که شرکت کنندگان در برنامه مقدماتی مهارت های چند بعدی خود را عملاً به کار بگیرند و از فرصت- هایی که برنامه مقدماتی و جامعه برای آنها فراهم می سازد استفاده کنند. به علاوه، امیدوارم که برنامه مقدماتی برای همه افراد مفید باشد و به موفقیت تک تک آنها کمک کند.

یکپارچگی و همسویی موفقیت آمیز با جامعه وظیفه همه افراد ازجمله مهاجرین است. بنابراین لازم است افرادی که در برنامه مقدماتی شرکت می کنند در تنظیم برنامه اقدام فردی خود فعالانه شرکت و نقش خود را ایفا کنند. بخش های تجاری و دولتی باید افرادی که دارای پیشینه ای متفاوت از پیشینه خود آنها هستند را بیش از پیش استخدام کنند.

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no