Intro
Persisk • فارسی

ماهیگیری تفننی

©Kjell-Erik Moseid/Samfoto©Kjell-Erik Moseid/Samfoto

ماهیگیری تفننی نوعی ماهیگیری است که ما در اوقات فراغت خود به منظور تفریح انجام می دهیم. بیشتر ماهیگیران تفننی فقط برای مصرف خانواده خود ماهی می گیرند، و هدف آنها از ماهیگیری اصولاً کسب درآمد نیست.

در نروژ، حدود نیمی از جمعیت بزرگسال این کشور سالی یک یا چند بار به ماهیگیری می روند. در مقایسه با این افراد، حدود ٪۸٠ از کودکان و نوجوانان نیز همین کار را انجام می دهند. خوردن ماهی هایی که در رودخانه ها و دریا می گیریم ایمن است.

قبل از رفتن به ماهیگیری تفننی، باید با قوانین و مقررات مربوط به ماهیگیری تفننی آشنا باشیم. قبل از شروع ماهیگیری ممکن است مجبور باشیم دو نوع هزینه را بپردازیم. این هزینه ها عبارتند از هزینه مجوز ملی ماهیگیری و هزینه مجوز محلی ماهیگیری. این هزینه ها فقط شامل ماهیگیری در رودخانه ها، نهر ها و دریاچه ها می گردد. همه می توانند به طور رایگان در دریا ماهیگیری کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر راجع به ماهیگیری تفننی ، مطالب مندرج در سمت راست رامطالعه نمایید.

مجوز ملی ماهیگیری

افراد ١۶سال به بالا که می خواهند به ماهیگیری در رودخانه ها و نهر های دارای ماهی آزاد بپردازند باید مجوز ملی ماهیگیری را از دولت اخذ کنند. چنانچه بخواهیم با استفاده از میله ماهیگیری ماهی هایی چون ماهی آزاد، قزل آلا، یا چار دریایی را در دریا صید کنیم لازم نیست که مجوز ملی ماهیگیری بگیریم. همچنین برای ماهیگیری با میله ماهیگیری یا قلاب دستی در آب شور نیازی به اخذ مجوز ملی ماهیگیری نخواهد بود. همچنین کودکان و نوجوانان زیر ١۶ سال سن نیاز به خریدن مجوز ماهیگیری ملی ندارند.

می توان از بانک یا اداره پست قبض های ویژه ای را برای پرداخت هزینه مجوز ملی ماهیگیری گرفت. همچنین می- توان اینجا هزینه را به صورت نقدی پرداخت نمود. فراموش نکنید رسید آن را نزد خود نگه دارید!

هزینه مجوز ملی ماهیگیری را می توان مستقیماً به حساب زیر نیز واریز کرد:

Direktoratet for naturforvaltning, 7485 Trondheim
Kontonummer 7694 05 02620

رسید را امضاء کنید. حالا به عنوان یک مجوز ملی ماهیگیری اعتبار دارد.

می توان مجوز ملی ماهیگیری را به صورت اینترنتی خریداری کرد.

مجوز محلی ماهیگیری

حقوق ماهیگیری مربوط به ماهی های آب شیرین، خرچنگ های آب شیرین، قزل آلا، و چار دریایی در رودخانه ها و نهرها متعلق به مالک آن است. برای ماهیگیری قانونی در این گونه مکان ها، باید مجوز محلی ماهیگیری خریداری نمود. مجوزهای محلی ماهیگیری را می توان از مالکان، فروشگاه های لوازم ورزشی، دفتر اطلاعات جهانگردی، مکان های مخصوص اردو زدن و غیره خریداری کرد.

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no