Intro
Persisk • فارسی

سامی ها (بومیان نروژ)

©Trym Ivar Bergsmo/Samfoto©Trym Ivar Bergsmo/Samfoto

سامی ها بومیانی هستند که مدتی طولانی ساکن قسمت های شمالی نروژ، سوئد، فنلاند، و روسیه بوده اند. بومیان به قوم یا اقوامی گفته می شود که بیش از سایر اقوام دیگر در یک سرزمین زیسته اند.

جمعیت سامی ها ١٠٠٫٠٠٠ نفر تخمین زده می شود که از این تعداد تقریبا ٤٠٫٠٠٠ الی ٥٠٫٠٠٠ نفر در نروژ زندگی می کنند.

سامی ها زبان خاص خود را دارند که زبان سامی نامیده می شود. زبان سامی گویش های مختلفی دارد و یک سامی نمی تواند همه گویش ها را بفهمد. سامی ها صاحب فرهنگ و مذهب خاص خود هستند، گرچه امروزه تعداد زیادی از سامی ها مسیحی هستند. همچنین سامی ها سنت های موسیقی خاص خود را دارند. موسیقی سامی برای بیشتر افراد «جویک» را تداعی می کند. جویک آمیزه ای از آواز و استفاده از صدای خود به عنوان آلت موسیقی است.

سامی های نخستین، از طریق شکار و ماهیگیری امرار معاش می کردند. برخی از آنها نیز گله های بزرگ گوزن را در دشت های وسیع شمال نروژ پرورش می دادند. امروزه، فقط ٪١٠از سامی ها ازطریق نگهداری گوزن امرار معاش می کنند. بیشتر آنها در مشاغل دیگر کار می کنند.

اکثر سامی ها هنوز هم در شمال نروژ زندگی می کنند، گرچه اسلو نیز یکی از شهرهایی است که در آن بیشترین تعداد سامی ها زندگی می کنند.

در سال ١۹۸۹، اولین تینگ سامی ها (Sami Ting) در نروژ افتتاح شد. تینگ سامی ها مجلس خاص سامی ها است که اعضای آن به صورت دموکراتیک انتخاب می شوند. تینگ سامی ها در رابطه با اموری چون فرهنگ، تعلیم و تربیت و سایر مسائل مربوط به سامی ها فعالیت می کند.

سامی ها بومیان نروژ محسوب می شوند. درباره موقعیت اقوام بومی مختلف در سراسر دنیا بحث و گفتگو کنید.

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no