Intro
Persisk • فارسی

حمل و نقل

نروژ یک کشور دراز و کم عرض است. این کشور دارای نواحی وسیعی از کوه های سر به فلک کشیده، جنگل های انبوه، دریاچه های وسیع، و آبدره های عمیق است.

در روزگار قدیم مسافرت در سراسر نروژ کار چندان ساده ای نبود، اما امروزه جاده هایی در تقریباً سراسر کشور احداث شده است. شبکه حمل و نقل عمومی پیشرفته ای وجود دارد. وسایل حمل و نقل عمومی شامل اتوبوس ها، قطارها، قایق های مسافری، قایق های مخصوص حمل اتوموبیل و هواپیماها می باشد.

©Kjell Herskedal/Scanpix©Kjell Herskedal/Scanpix


حدود ٥٠٫٠٠٠ جزیره در امتداد خط ساحلی نروژ وجود دارد که از این تعداد تقریباً ٢٫٠٠٠جزیره مسکونی هستند. برخی از جزیره ها از طریق پل های ارتباطی به خشکی وصل شده اند، حال آنکه ارتباط بین سایر جزیره ها با خشکی فقط از طریق قایق صورت می پذیرد. در سال های اخیر، تونل های زیر زمینی نیز احداث شده است که ارتباط بین چندین جزیره را با خشکی برقرار می سازد. اگر با قطار، اتوبوس یا اتومبیل در نروژ مسافرت کنید، اغلب از زیر این تونل ها که در زیر کوه حفر شده اند عبور خواهید کرد.

برای بررسی زمان حرکت، ورود، محل توقف، و سایر اطلاعات مربوط به وسایل حمل و نقل عمومی در نروژ، می توانید از وب سایت هایی مانند NSB، روت بوک ان او (Rutebok.no) یا سایر وب سایت هایی که متعلق به شرکت های حمل و نقل مختلف می باشد دیدن کنید.

بیشتر جاده ها در نروژ تحت مالکیت بخش دولتی قرار دارد. دولت مسئول نگهداری جاده های اصلی، یا به عبارت دیگر، جاده های طبقه بندی شده و شاهراه ها است، حال آنکه مسئولیت برخی از جاده ها بر عهده مقامات استان، بخش و غیره قرار دارد.

گاهی هنگام مسافرت در جاده هایی که تحت مالکیت بخش خصوصی قرار دارد، بایدعوارض بپردازید. این در مورد برخی از جاده هایی که تحت مالکیت بخش دولتی قرار دارند نیز صدق می کند، مثلاً هنگام ورود به یک شهر اصلی، عبور از یک تونل، یک پل، یا قسمتی از یک جاده معمولی. امروزه گرفتن عوارض برای تأمین هزینه نگهداری از جاده های اصلی متداول تر شده است.

شما در محل زندگی خود از کدام یک از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده می کنید؟

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no