Intro
Persisk • فارسی

مبحث ۷ ساختار جمعیتی و طبیعت

١۸٫٠٠٠سال قبل نروژ پوشیده از یخ بود. به تدریج هوا گرمتر شد، یخ ها ذوب شدند و اولین گروه از انسان ها حدود ١١٫٠٠٠ سال قبل از آلمان راهی این سرزمین شدند و پس از پیمودن نواحی پوشیده از یخ به اینجا رسیدند. آنها با شکار حیوانات مختلف امرار معاش می کردند، ابزارهای مورد نیاز خود را از سنگ می ساختند، و لباس های خود را از پوست حیوانات تهیه می کردند. ما این دوره تاریخی را عصر حجر می نامیم.

با گذشت زمان، هوا گرم تر شد و جنگل ها رویش کردند. مردم به تدریج به کشاورزی و نگهداری از حیوانات اهلی پرداختند. آنها ریسندگی و بافندگی را آموختند و پوشاک خود را از پشم گوسفند تهیه کردند. آنها از آهن ابزارهایی مانند چاقو، تبر و امثال آن را ساختند. خانواده های گسترده در کنار هم زندگی می کردند. پدربزرگ رئیس مزرعه محسوب می شد. چنین خانواده گسترده ای قبیله نامیده می شد. همه افراد تحت حمایت، مراقبت و کمک قبیله قرار داشتند. منازعات بین قبیله ای توسط نوعی دادگاه که به زبان نروژی «تینگ» نامیده می شد حل و فصل می گردید. بعضی از قبیله ها قوی و ثروتمند شدند و به داد و ستد با سایر ملل اروپا پرداختند.

در سال ۷۹٣، نروژی ها به صومعه ای که در جزیره لیندیس فارنه (Lindisfarne) در شرق سواحل شمالی انگلستان واقع شده بود حمله کردند. برای اولین بار، مردم منطقه شمال اروپا نقش مهمی در تاریخ اروپا ایفا کردند. سوئدی ها، دانمارکی ها، و نروژی ها کشتی های خوبی داشتند و راهی سفرهای دریایی طولانی می شدند. آنها را وایکینگ ها می نامیدند. آنها تجارت می کردند، به چپاول می پرداختند، می جنگیدند، و افرادی را برای بردگی به اسارت می گرفتند. وایکینگها آیین خاص خود و خدایان زیادی داشتند. بسیاری از وایکینگ ها نروژ را ترک کردند و در جاهای دیگر مستقر شدند.

©O. Væring Eftf. AS©O. Væring Eftf. AS

این وب سایت مکمل مبحث ۷ کتاب درسی است. در اینجا می توانید اطلاعات بیشتری راجع به موضوعات زیر کسب کنید:

  • نروژ در صدا و تصویر
  • حمل و نقل
  • مردم سامی
  • نفت
  •  حق دسترسی عمومی
    (Allemannsretten)
  • ماهیگیری تفننی
  • حیات جانوری نروژ

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no