Intro
Persisk • فارسی

کمک هزینه اولاد

خانواده های دارای فرزندان کمتر از ١۸ سال سن از دولت کمک هزینه اولاد دریافت می کنند. کمک هزینه اولاد در پایان هر ماه پرداخت می شود و مشمول پرداخت مالیات نمی گردد. کمک هزینه اولاد برای همه خانواده ها، صرف نظر از میزان درآمد آنها، یکسان است.

باید توجه داشته باشیم که کمک هزینه اولاد پولی است که متعلق به والدین می باشد نه فرزندان. کمک هزینه اولاد با هدف پوشش دادن بخشی از هزینه هایی که خانواده به خاطر فرزند متحمل می شود، از قبیل هزینه های مضاعف زندگی، پوشاک، کفش، تجهیزات ورزشی و امثال آن، به خانواده ها پرداخت می گردد.

قاعده کلی در خصوص برخورداری از کمک هزینه اولاد این است که فرزندانی که فرد به خاطر آنها کمک هزینه اولاد دریافت می کند باید مقیم نروژ باشند. چنانچه فرزند یا فرزندان برای مدت زمان بیش از ١۲ ماه در خارج از نروژ زندگی کنند، بدیهی است که خانواده از حق دریافت کمک هزینه اولاد محروم خواهد شد. کمک هزینه اولاد همچنین قابل پرداخت برای فرزندانی است که در یک کشور محدوده اقتصادی اروپا (EEA) غیر از نروژ زندگی می کنند، مشروط بر آنکه، به عنوان مثال، یکی از والدین آنها در نروژ مشغول به کار باشد.

نرخ های زیر از اول ژانویه سال ۲٠٠٧ قابل اجرا بوده و نشان می دهند که هر خانواده به ازای هر فرزند ماهیانه چه مبلغی را دریافت می کند:

  • نرخ معمولی ۹۷٠ کرون نروژ است.
  • چنانچه فرزندان در فین مارک (Finnmark) و یا در برخی از بخش های نورد-ترومس (Nord-Troms) زندگی کنند نرخ بالاتر است، و مبلغ اضافی ٣۲٠ کرون نروژ دریافت می گردد.
  • افرادی که به تنهایی مسئولیت نگهداری از فرزند یا فرزندان را برعهده دارند ممکن است یک کمک هزینه اولاد اضافی نیز دریافت کنند. این بدان معنا است که آنها کمک هزینه یک فرزند دیگر، علاوه بر فرزندانی که دارند، را نیز دریافت می کنند. افرادی که به تنهایی مسئولیت نگهداری از فرزند یا فرزندان را برعهده دارند ممکن است مبلغی اضافه به عنوان کمک هزینه اولاد صغیر برای فرزندان ٠ تا ٣ سال دریافت کنند (این مبلغ ماهیانه ۶۶٠ کرون نروژ می باشد).

برای کسب اطلاعات بیشتر راجع به کمک هزینه اولاد، به وب سایت NAV مراجعه نمایید

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no