Intro
Persisk • فارسی

مالکیت منزل شخصی

٪۷٤ از خانواده ها در نروژ مالک منزل محل سکونت خود می باشند.

روش های مختلفی برای مالکیت منزل وجود دارد. دو مورد از متداول ترین آنها عبارتند از:

  • مالکیت مطلق
  • مالکیت از طریق تعاونی مسکن

مالکیت مطلق

رایج ترین شیوه مالکیت مسکن ماکیت مطلق آن توسط مالک-ساکن می باشد. برای خرید املاک با مالکیت مطلق، باید خودمان پول تهیه کنیم. معمولاً می توان از بانک هم وام گرفت، اما لازم است بخشی از سرمایه نیز متعلق به خود فرد باشد.

انواع مختلف مالکیت مطلق وجود دارد. دو مورد از متداول ترین آنها عبارتند از:

  • ملکی که خود به تنهایی مالک آن هستیم، به عنوان مثال یک خانه مجزا
  • قسمتی از یک ملک که در مالکیت ساکن قرار دارد، به عنوان مثال یک آپارتمان یا خانه در یک مجتمع مسکونی

وقتی در ملکی زندگی می کنیم که به تنهایی مالک آن هستیم، کل مسئولیت ملک بر عهده خود ما است، از جمله مسئولیت مالی و نگهداری از ملک. صورتحساب ها، مثلاً، بیمه ساختمان، هزینه های بخش (آب، جمع آوری زباله ها و امثال آن) مستقیماً برای مالک خانه ارسال می شود.

وقتی در یک قسمت تحت مالکیت ساکن زندگی می کنیم، خود آپارتمان متعلق به ما است؛ حال آنکه زمینی که بنا در آن احداث شده است تحت مالکیت مشترک مالکین کلیه قسمت ها قرار دارد. صورتحساب ها، مثلاً، بیمه ساختمان و هزینه- های بخش برای کمیته انجمن ساکنین ارسال می شود. سپس هزینه ها بین ساکنین قسمت ها تقسیم می گردد. بدیهی است که هزینه خدمات بر حسب اندازه هر قسمت تخصیص می یابد. این بدان معنا است که مالک یک قسمت کوچک باید هزینه کمتری نسبت به مالک یک قسمت بزرگتر بپردازد. معمولاً در انجمن ساکنین هیچ بدهی مشترکی وجود ندارد.

تعاونی مسکن

در تعاونی مسکن، ساختمان (آپارتمان ها، خانه های مجتمع مسکونی، خانه های نیمه مجزا، خانه های مجزا) تحت مالکیت تعاونی مسکن قرار دارد. هنگام خرید مسکن در یک تعاونی مسکن، ما در واقع یک سهم و به همراه آن حق سکونت در یک قسمت خاص را می خریم.

دو نوع تعاونی مسکن وجود دارد:

  • تعاونی مسکن مرتبط با تعاونی ساخت مسکن
  • تعاونی مسکن مستقل

هنگام خرید خانه در یک تعاونی مسکن، ما سهمی را درتعاونی می خریم (بهای سهم را می پردازیم). ما باید خودمان پول خرید این سهم را تهیه کنیم. باید توجه داشته باشیم که این سهم مشترک فقط بخشی از ارزش واقعی خانه است. برای محاسبه ارزش واقعی خانه، باید بدهی مشترک تعاونی مسکن را نیز مد نظر قرار داد.

هزینه خدمات آپارتمان های تعاونی مسکن معمولاً بالاتر از هزینه خدمات قسمت تحت مالکیت در انجمن ساکنین است. این بدان خاطر است که هزینه خدمات در یک تعاونی مسکن شامل پرداخت بهره، بازپرداخت وام های مربوط به بدهی مشترک تعاونی مسکن، هزینه های بخش، بیمه ساختمان، هزینه روشنایی معابر، و کلیه هزینه های سرایداری نیز می گردد.

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no