Intro
Persisk • فارسی

مبحث ۶ فرزندان و خانواده

سابقاً بسیاری از نروژی ها، به ویژه در مناطق روستایی، در خانواده های گسترده زندگی می کردند. امروزه انواع خانواده های مختلف وجود دارد: خانواده های هسته ای، خانواده های تک والد و فرزندان، زوج های بدون فرزند، و افراد مجرد. بیشتر افراد به طور منظم در تماس با نزدیکترین اعضای خانواده خود هستند، اما سکونت اعضای خانواده در مکان های مختلف کشور امری غیر معمول نیست. خانواده های گسترده غالباً در ایام اعیاد و جشن های مهم دور هم جمع می شوند. دارایی و مسکن نقش مهمی را در زندگی خانوادگی ایفا می کند. شما می توانید در این صفحات مطالب بیشتری راجع به این موضوعات بخوانید.

©Lise Åserud/Scanpix©Lise Åserud/Scanpix

این وب سایت مکمل مبحث ۶ کتاب درسی است. در اینجا می توانید اطلاعات بیشتری راجع به موضوعات زیر کسب کنید:

  • رهن
  • مالکیت منزل شخصی
  • بیمه اشیاء داخل منزل
  • بودجه ها
  • کمک هزینه اولاد
  • مزایای نقدی
  • مرخصی دوران بارداری و مزایای تولد فرزند
  • ازدواج اجباری

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no