Intro
Persisk • فارسی

غیبت از محل کار

بیماری خود

در صورت بیماری، می توانید ضمن دریافت حقوق و دستمزد کامل در خانه بمانید و استراحت کنید. کارفرمای شما طی ١۶ روز اول دستمزد شما را خواهد پرداخت. از آن پس حقوق و دستمزد شما توسط اداره بیمه ملی پرداخت خواهد شد. ما این ١۶ روز را «دوره کارفرما» می نامیم.

شما باید در اولین روز غیبت از محل کار، جریان را به کارفرمای خود اطلاع دهید. در صورت غیبت به دلیل بیماری، این امر همیشه باید مستند گردد. شما می توانید آن را با ارائه گواهی خود یا گواهی پزشک مستند کنید.

همچنین در صورت بیماری یکی از فرزندانتان، حق دارید از محل کار خود غیبت کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه، می توانید به مبحث ۵ کتاب درسی Intro با عنوان کار، زندگی کاری و بازار کار مراجعه کنید.

گواهی خود

منظور از گواهی خود این است که خود شما بیماری خود را گواهی می کنید. نیازی نیست که به پزشک مراجعه کنید بلکه خود تان تشخیص می دهید که آیا می توانید به محل کار خود بروید یا خیر. مقرراتی راجع به اینکه هر چند وقت یک بار و چه مدت می توان از گواهی خود استفاده کرد وجود دارد.

مقررات اصلی مربوط به استفاده از گواهی خود به شرح زیر است:

 • طی یک دوره ١۲ ماهه بیش از چهار بار نمی توان از گواهی خود استفاده کرد.
 • گواهی خود می تواند یک، دو یا سه روز طول بکشد – شنبه ها و یکشنبه ها هم محاسبه می گردد.
 • در صورت غیبت از محل کار به مدت نصف روز یا بیشتر، باید از گواهی خود استفاده کرد.
 • بعد از استفاده از گواهی خود، باید حداقل ١۶ روز سپری گردد تا بتوان از یک گواهی خود جدید استفاده کرد.
 • بعد از استفاده از گواهی پزشک، باید حداقل ١۶ روز سپری گردد تا بتوان از یک گواهی خود استفاده کرد.
 • طی هشت هفته اول کار در یک محل کار جدید نمی توان از گواهی خود استفاده کرد.
 • در اولین روز غیبت از محل کار به علت بیماری، باید جریان را به کارفرمای خود اطلاع داد.
 • در اولین روز بازگشت به محل کار، باید فرم مربوط به گواهی خود را تکمیل نمود.

گواهی پزشک

منظور از گواهی پزشک این است که پزشک بیماری شما را گواهی می کند و این پزشک است که تشخیص می دهد که شما می توانید به محل کار خود بروید یا خیر. مقرراتی راجع به اینکه هر چند وقت یک بار و چه مدت می توان از گواهی پزشک استفاده کرد وجود دارد.

مرخصی از محل کار

اگر به دلایلی غیر از بیماری خود یا فرزندانتان مجبور به ترک محل کار خود باشید، باید مرخصی بگیرید. شما به خودی خود از حق مرخصی برخوردارنیستید. بنابراین کارفرما تعیین می کند که چند روز می توانید به مرخصی بروید.

ممکن است به شما مرخصی با حقوق یا مرخصی بدون حقوق داده شود. پرداخت حقوق و دستمزد ایام مرخصی بر عهده کارفرما است. مقررات مربوط به مرخصی در کلیه محیط های کاری یکسان نیست.

چند دلیل برای تقاضای مرخصی:

 • بیماری یا مرگ یکی از اعضای خانواده
 • همراهی کردن فرزندتان در اولین روز رفتن او به کودکستان
 • اعیاد و تعطیلات ملی و مذهبی
 • ملاقات با پزشک، دندانپزشک، یا متخصص فیزیوتراپی
 • عروسی خود
 • تغییر منزل و اسباب کشی

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no