Intro
Persisk • فارسی

NAV (سازمان کار و رفاه نروژ)

وظیفه اصلی NAV کمک به افراد جویای کار است تا بتوانند در اسرع وقت شغلی را بیابند. NAV کاریابی فعال را تسهیل می کند و پیگیری شخصی و راهنمایی لازم را فراهم می سازد. همچنین NAV در جهت کمک به افراد جویای کار در احراز شرایط لازم کمک می کند.

NAV دانش و اطلاعات گسترده ای در زمینه بازار کار در نروژ در اختیار دارد. NAV دوشادوش کارمندان، مسئولین، و سازمان ها در جهت پیشگیری از بیکاری تلاش می کند.

اطلاعات

یکی از وظایف اصلی NAV این است که به عنوان واسطه در یافتن شغل به افراد جویای کار کمک کند. این بدان معنا است که این سازمان اطلاعات مربوط به مشاغل مختلف را در اختیار افراد جویای کار قرار می دهد. همچنین می توان در وب سایت NAV آگهی های استخدام را مشاهده نمود.

کسب شرایط لازم

افراد جویای کار که برای کاریابی نیاز به کمک دارند می توانند از طریق دوره های مختلف و سایر آموزش های سازمان یافته، آموزش های شغلی و دیگر شرایط لازم را کسب کنند.

NAV اینترو

در قبال فراهم نمودن کمک و مشاوره لازم برای افراد جویای کاری که دارای پیشینه مهاجرت هستند بر عهده دارد. NAV اینترو دفاتری در اسلو، برگن، کریستن سند و تروندهایم دارد. متقاضیان سایر استان ها نیز می توانند از NAV اینترو درخواست کمک کنند. وظیفه NAV اینترو همکاری با NAV در کلیه بخش ها در جهت فراهم نمودن خدمات برای افراد جویای کار با پیشینه مهاجرت است.

NAV اینترو می تواند در زمینه های زیر کمک کند:

  • مصاحبه های مشاوره و راهنمایی
  • آزمون های زبان
  • آموزش مقدماتی
  • دوره ای آموزشی مطابق با نیازهای افراد جویای کار با پیشینه مهاجرت

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no