Intro
Persisk • فارسی

صندوق دولتی وام تحصیلی

صندوق دولتی وام تحصیلی یک بانک دولتی است که به دانشجویان وام و تسهیلات اعطا می کند. اداره مرکزی صندوق دولتی وام تحصیلی در اسلو قرار دارد، گرچه این صندوق شعباتی در استاونگر (Stavanger)، برگن (Bergen)، اورستا (Ørsta)، تروندهایم (Trondheim)، و ترومسو (Tromsø) نیز دارد.

هدف از تأسیس صندوق دولتی وام تحصیلی فراهم نمودن امکان ادامه تحصیل در مقطع آموزش عالی برای کلیه افراد علاقمند می باشد. فرصت ادامه تحصیل در مقطع آموزش عالی باید مستقل از محل سکونت، سن، جنس، و شرایط مالی و اجتماعی باشد. صندوق دولتی وام تحصیلی در سال ١٩٤٧ تأسیس شد.

گرچه آموزش عالی در نروژ رایگان است، دانشجویان برای امرار معاش نیاز به پول دارند. کتاب و مواد آموزشی، مسکن، خوراک، و پوشاک همه هزینه هایی را در بر دارند. بسیاری از دانشجویان در حین تحصیل به صورت پاره وقت کار می کنند، اما عده زیادی از آنها نیز از صندوق دولتی وام تحصیلی وام می گیرند.

چنانچه دانشجو امتحانی را گذرانده باشد، بخشی از وام تبدیل به کمک بلاعوض می شود. کمک های بلا عوض نیاز به بازپرداخت ندارند.

صندوق دولتی وام تحصیلی در حال حاضر حدود ٧٤٠٫٠٠٠ مراجع دارد. طی دوره زمانی ٢٠٠٤- ٢٠٠٣، برای ٢٦٣٫٠٠٠ مراجع حمایت آموزشی تأمین شد. این عده مبلغ ٧/٩ میلیارد کرون نروژ وام و تسهیلات گرفتند. همین تعداد مراجع طی مدت مذکور مبلغ ٤/٦ میلیارد کرون نروژ کمک بلاعوض دریافت نمودند.

برای کسب اطلاعات بیشتر راجع به وام های تحصیلی، می توانید به وب سایت صندوق دولتی وام تحصیلی مراجعه نمایید.

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no