Intro
Persisk • فارسی

تأیید مدارک تحصیلی خارجی و مدارک شغلی

بسیاری از مهاجرینی که به نروژ می آیند مدارج علمی یا تجارب کاری خود را در کشورهای دیگر کسب کرده اند. چنانچه شما مدارک علمی خود را در کشوری غیر از نروژ اخذ کرده اید، باید بررسی کنید و ببینید آیا مدارک شما در اینجا به رسمیت شناخته می شود یا خیر. ممکن است فقط بخشی از مدارک شما به رسمیت شناخته شود و این به منزله آن است که شما ممکن است ناچار به گذراندن دوره های اضافی باشید.

لازم است هرچه زودتر نسبت به تطبیق مدارک خود اقدام کنید زیرا این فرایند معمولاً مدت زیادی طول می کشد. چندین سازمان مسئول تطبیق و تأیید انواع مختلف مدارک و مدارج می باشند؛ به هر حال، NOKUT (اداره تضمین کیفیت آموزشی نروژ) می تواند مدارک شما را برای سازمان ذیربط ارسال کند. ممکن است تمام یا بخشی از مدارک شما به رسمیت شناخته شود و شما می توانید در صورت لزوم تحصیلات خود را در نروژ تکمیل کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر راجع به تأیید مدارک تحصیلی خارجی، به وب سایت NOKUT مراجعه نمایید.

چنانچه در زمینه شغل خاصی از تجاربی برخوردار هستید، می توانید درخواست آزمون شغلی نمایید. آزمون شغلی به افراد بالغ امکان می دهد دانش و مهارت های خود را در زمینه یک یا چند رشته یا شغل نشان دهند. سابقه شغلی، معلومات، تجربه کاری، مهارت های زبانی و اهداف شخصی شما مورد بررسی قرار خواهد گرفت. افرادی که مایل به شرکت در آزمون حرفه ای هستند باید هم در یک آزمون تئوری و هم در یک آزمون عملی مرتبط با رشته خود شرکت کنند. بعد از آزمون، ممکن است به شما پیشنهاد گردد که در دوره های آموزشی در زمینه حیطه هایی که راجع به آنها دانش یا اطلاعاتی ندارید شرکت کنید و گواهی حرفه ای بگیرید. همچنین ممکن است به شما گواهی کتبی داده شود که در آن نام رشته هایی که در زمینه آنها از دانش مطلوب برخوردار هستید قید شده است.

بسته به این که چه کسی هزینه ارزیابی معلومات غیر رسمی و آزمون های حرفه ای را می پردازد، قوانین مختلفی وجود دارد. برای کسب اطلاعات بیشتر با مقامات محلی بخش خود، اداره آتات، یا اداره بیمه ملی تماس بگیرید.

آیا آزمون های حرفه ای هیچ فرصتی را برای شما فراهم می سازد؟

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no