Intro
Persisk • فارسی

دانشگاه ها و دانشکده ها

دانشگاه اسلو©Håkon Mosvold Larsen/Scanpixدانشگاه اسلو©Håkon Mosvold Larsen/Scanpix

دانشگاه ها و دانشکده های متعددی در نقاط مختلف نروژ وجود دارد. برخی از آنها خصوصی و برخی دولتی هستند. دانشگاه های دولتی رایگان هستند. شما می توانید روی نقشه نروژ که در سمت راست قرار گرفته است محل قرار گرفتن این دانشگاه ها را پیدا کنید.

قاعده کلی بر آن است که برای پذیرفته شدن به عنوان دانشجو در دانشگاه یا دانشکده، فرد باید از حداقل معلومات لازم برای ورود به مقطع آموزش عالی در نروژ برخوردار باشد. رشته هایی که فرد می تواند در دانشگاه انتخاب کند معمولاً به نمراتی که وی در مقطع دبیرستان کسب کرده است بستگی دارد.

طبق تصمیمات اتخاذ شده دراستورتینگ (پارلمان نروژ)، دانشگاه ها و دانشکده ها می توانند بزرگسالانی که واجد حداقل معلومات رسمی برای ورود به مقطع آموزش عالی در نروژ نیستند را نیز پذیرش کند. متقاضیان باید دارای معلومات غیر رسمی باشند که این معلومات به عنوان معادل مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. معلومات غیر رسمی شامل کلیه دانش و اطلاعاتی است که ما از طریق کار با حقوق یا بدون حقوق، دروه های آموزشی، تحصیل، فعالیت های اوقات فراغت، و کار داوطلبانه کسب کرده ایم. برای آنکه معلومات غیر رسمی به عنوان اساس پذیرش مورد استناد قرار گیرد، متقاضی باید حداقل ٢٥ سال یا بیشتر سن داشته باشد. اگر شخص بتواند در امتحان ورودی برای رشته ای که حداقل یک سال طول خواهد کشید پذیرفته شود، این به عنوان حداقل معلومات عمومی لازم برای ورود به مقطع آموزش عالی در نروژ مورد استناد قرار خواهد گرفت.

معلومات غیر رسمی مستند نیز ممکن است برای دانشجو این امکان را فراهم سازد که یک دوره آموزشی کوتاه را طی کند و یا از برخی از امتحانات و آزمون ها معاف گردد.

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no