Intro
Persisk • فارسی

آموزش زبان نروژی: حقوق و وظایف

©Mimsy Møller/Samfoto©Mimsy Møller/Samfoto

مهاجرین بزرگسال حق و وظیفه دارند یک دوره حداقل ٣٠٠ ساعته آموزش زبان نروژی را تکمیل کنند. ٥٠ ساعت از این دوره باید به ارائه درک و بینش کلی نسبت به جامعه نروژ به زبان مادری مهاجر یا هر زبان دیگری که فرد متوجه می شود تخصیص داده شود. «قانون برنامه های مقدماتی و آموزش زبان نروژی برای مهاجرین تازه وارد» از اول ماه سپتامبر سال ٢٠٠٥ قابل اجرا است. برنامه فقط شامل افرادی می گردد که بعد از این تاریخ، اجازه اقامت دریافت کرده- اند.

هدف از آموزش اجباری زبان نروژی، فراهم نمودن و ارتقاء فرصت های لازم برای مشارکت فعالانه مهاجرین در بازار کار و جامعه است.

همه شرکت کنندگان باید برنامه ای فردی برای فراگیری زبان نروژی داشته باشند. مشاور برنامه، معلم، و شرکت کننده در دوره با همفکری با یکدیگر این برنامه را طراحی می کنند. بسیاری از افراد برای فراگیری زبان نروژی به گونه ای که بتوانند نقش خود را در جامعه ایفا کنند، نیاز به بیش از ٣٠٠ ساعت آموزش زبان نروژی دارند. بنابراین این امکان وجود دارد که تقاضای ساعات بیشتری کنند. حد اکثر ساعات مجاز مجموعاً ٣٫٠٠٠ ساعت است. مسئولیت ارائه این دوره های آموزشی بر عهده مقامات محلی است.

هر مهاجری که متقاضی اجازه اسکان (اجازه اقامت دائم) یا تابعیت نروژی باشد باید بتواند با ارئه مدارک مستند ثابت کند که دوره اجباری ٣٠٠ ساعته آموزش زبان نروژی را به اتمام رسانده است، یا به صورت مستدل اثبات نماید که مهارت های زبان نروژی او در حد مطلوب و قابل قبول است.

برخی از مهاجرین حق دارند از دوره های رایگان آموزش زبان نروژی بهره مند شوند. سایر مهاجرین باید خود شهریه دوره آموزش زبان نروژی را بپردازند، گرچه فراگیری زبان نروژی برای همه اجباری است. برنامه شامل افراد ١٦تا ٦٧ سال می گردد. افراد بین ٥٥ تا ٦٧ سال حق دارند از دوره های آموزش زبان نروژی برخوردار گردند، اما تکمیل دوره برای آنها اجباری نیست.

مهاجرین باید از حق خود استفاده و دوره ٣٠٠ ساعته فرا گیری زبان نروژی را طی ٣ سال تکمیل کنند. کل دوره های آموزشی اجباری باید ظرف ٥ سال از زمان ورود به نروژ تکمیل گردد.

این گروه ها حق و وظیفه دارند که دوره رایگان فراگیری زبان نروژی را به اتمام برسانند:

 •  افرادی که دارای وضعیت پناهندگی هستند
 •  آوارگان
 • افرادی که بنا بر دلایل بشر دوستانه اجازه اقامت دریافت کرده اند
 • افرادی که به آنها حمایت جمعی اعطا شده است
 • افرادی که به آنها حق الحاق به شخصی در یکی از گروه های فوق اعطا شده است
 • افرادی که به آنها حق الحاق به یک شهروند نروژی یا اتباع سایر کشورهای شمال اروپا اعطا شده است

این گروه ها موظف هستند دوره رایگان فراگیری زبان نروژی را به اتمام برسانند. خود و یا کارفرمایشان باید هزینه دوره را بپردازند:

 • مهاجرینی که به منظور کار کردن از کشورهایی خارج از محدوده EFTA/EEA به نروژ می آیند.
 • افرادی که به آنها حق الحاق به شخصی در گروه فوق اعطا شده است

برخی از گروه ها نه وظیفه و نه حقی نسبت به دوره رایگان فراگیری زبان نروژی دارند. با این وجود، در صورت پرداخت شهریه، می توانند در یک دوره فراگیری زبان نروژی ثبت نام کنند. نمونه هایی از این گروه ها عبارتند از:

 • افرادی که برای ادامه تحصیل به نروژ می آیند
 • «اپرها» و افرادی که به آنها اجازه اقامت موقت اعطا می شود
 • اتباع کشورهای شمال اروپا
 • افرادی که پیرو مقررات EEA (منطقه اقتصادی اروپا)/EFTA (کشورهای اتحادیه تجارت آزاد اروپا)، به آنها اجازه اقامت اعطا شده است

برای کسب اطلاعات بیشتر، به وب سایت اداره یکپارچگی و گوناگونی (IMDI) مراجعه نمایید.

چرا مقامات مسئول مقرر کرده اند که مهاجرین باید دوره ٣٠٠ ساعته آموزش زبان نروژی را به اتمام برسانند تا بتوانند اجازه اقامت کسب کنند؟

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no