Intro
Persisk • فارسی

الحاق به خانواده

©Ingun A. Mæhlum/Dagbladet/All Over Press©Ingun A. Mæhlum/Dagbladet/All Over Press

آن عضو از خانواده که در خارج از نروژ زندگی می کند می تواند درخواست نماید که به عضو یا اعضای دیگر خانواده که در نروژ زندگی می کنند ملحق گردد. الحاق به خانواده به معنی آن است که به عضو خانواده اجازه اقامت در نروژ اعطا گردد.

درخواست برای الحاق به خانواده باید توسط عضو یا اعضایی از خانواده که می خواهند به نروژ بیایند انجام گیرد. درخواست باید به نزدیک ترین سفارت یا دفتر نمایندگی تسلیم گردد. کارکنان دفتر نمایندگی در تکمیل درخواست به شما کمک خواهند کرد. در اکثر موارد، لازم است قبل از مسافرت به نروژ با درخواست موافقت شده باشد. فرد یا افراد متقاضی باید خود هزینه سفرشان به نروژ را بپردازند.

عضو یا اعضای خانواده در نروژ باید دارای یکی از موارد زیر باشند

  • تابعیت نروژ یا تابعیت یکی از کشورهای شمال اروپا (دانمارک، ایسلند، سوئد، نروژ، فنلاند، گرنلاند)
  • اجازه اسکان در نروژ
  • اجازه اقامتی که بتواند به اجازه اسکان منتهی گردد

عضو خانواده باید بتواند با سند و مدرک ثابت کند که او قادر خواهد بود فرد یا افرادی که متقاضی الحاق به او در نروژ هستند را تأمین کند. شخص ذیربط باید محلی را نیز برای سکونت در اختیار داشته باشد.

قاعدتاً الحاق به خانواده فقط شامل اعضای نزدیک خانواده می گردد. اعضای نزدیک خانواده عبارتند از:

  • فرزندان زیر ١۸ سال
  • همسر یا زوج رسمی
  • فردی که شخص به مدت حداقل دو سال با او همزیگر بوده است

این امکان وجود دارد که سایر اعضای خانواده نیز تقاضا کنند که به آن عضو از خانواده که در نروژ زندگی می کند ملحق گردند. این شامل فرزندان بالای سن ١۸ سال، والدین و سایر افراد می گردد. اداره مهاجرت نروژ (UDI) یا دفاتر نمایندگی نروژ می توانند اطلاعات بیشتری را در این زمینه ارائه دهند.

برای کسب اطلاعات بیشتر راجع به الحاق به خانواده، می توانید به وب سایت اداره مهاجرت نروژ مراجعه کنید.

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no