Intro
Persisk • فارسی

حکومت سلطنتی

خانواده سلطنتی جدید وارد نروژ می شوند. ©Scanpixخانواده سلطنتی جدید وارد نروژ می شوند. ©Scanpix

حکومت سلطنتی نروژ ریشه هایی دارد که به بیش از هزار سال قبل باز می گردد. بعد از انحلال اتحادیه در سال ١٩٠٥، شاهزاده کارل دانمارکی (متولد ١٨٧٢) به عنوان پادشاه نروژ انتخاب شد. وی نام هاکون هفتم (Haakon VII) را برای خود برگزید. در تاریخ بیست و پنجم آوریل سال ١٩٠٥، او به اتفاق همسرش، ماود (متولد ١٨٦٩)، و پسر خردسالشان، الکساندر (متولد ١٩٠٣) که بعداً اولاو (Olav) نام گرفت، به نروژ آمدند.

شاه هارالد در سال ١٩٩١ پادشاه نروژ شد. ©Tor Richardsen/Scanpixشاه هارالد در سال ١٩٩١ پادشاه نروژ شد. ©Tor Richardsen/Scanpix
شاه اولاو از سال ١٩٥٧ تا سال ١٩٩١ حکومت کرد.©Thorsrud/Scanpixشاه اولاو از سال ١٩٥٧ تا سال ١٩٩١ حکومت کرد.©Thorsrud/Scanpix

ولیعهد اولاو (Olav) اولین وارث تاج وتخت بعد از قرون وسطی بود که در نروژ بزرگ شد. در سال ١٩٢٩، او با دختر عموی سوئدی خود، شاهزاده خانم مارتا ((Märtha ازدواج کرد. شاهزاده و شاهزاده خانم صاحب سه فرزند شدند: شاهزاده خانم راگنهیلد (متولد ١٩٣٠)، شاهزاده خانم آستری (متولد ١٩٣٢)، و شاهزاده هارالد (متولد ١٩٣٧).

اعلی حضرت هاکون در سال ١٩٥٧ در گذشت و فرزندش با عنوان شاه اولاو پنجم (Kong Olav V) به پادشاهی رسید. شاه اولاو در سال ١٩٩١ د رگذشت و در حال حاضر اعلی حضرت هارالد پادشاه نروژ است.

برای کسب اطلاعات بیشتر راجع به خانواده سلطنتی می توانید به وب سایت خود آنها مراجعه نمایید. در این وب سایت تعداد زیادی تصویر عالی نیز مشاهده خواهید کرد.

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no