Intro
Persisk • فارسی

تاریخ نروژ: جنگ جهانی دوم

نروژ طی سال های ١٩٤٠ تا ١٩٤٥ در اشغال آلمان بود. قسمت های زیادی از کشور طی جنگ ویران شد. ساختمان ها، کارخانجات، و بخش عمده شهرها بمباران و با خاک یکسان شد. بیشتر اجناس کمیاب شدند و بسیاری از مردم دوران سختی را تجربه کردند.

جنگ جهانی دوم در سال ١٩٣٩ با تجاوز سربازان آلمانی به لهستان آغاز شد. سربازان آلمانی در تاریخ نهم ماه آوریل سال ١٩٤٠به نروژ حمله کردند. در چندین نقطه از کشور نبردهای کوچک و کوتاهی در گرفت، اما آلمان ها ظرف چند روز کنترل نروژ را در دست گرفتند. شاه و دولتمردان به شهر لندن در بریتانیا گریختند و مبارزه و مقاومت خود را در آنجا ادامه دادند.

©J.W. Cappelens arkiv©J.W. Cappelens arkiv

چند روز بعد از آغاز جنگ در نروژ، مقاومت نظامی در نروژ کاهش یافت. پلیس تحت کنترل نازی ها در آمد و یک دولت جدید دوستدار نازی ها در کشور منصوب شد. این دولت به صورت دموکراتیک انتخاب نشده بود.

بسیاری از نروژی ها فعالیت هایی را انجام دادند که طی جنگ غیر قانونی بود. برخی اطلاعات سانسور نشده، به عنوان مثال روزنامه و اعلامیه منتشر می کردند. دیگران به مردم کمک می کردند تا از دست نازی ها به کشورهای دیگر، عمدتاً سوئد و بریتانیا بگریزند. بسیاری از این افراد دستگیر و به اردوگاه های اسرای جنگی فرستاده می شدند.

گرچه کشور اشغال شده بود، بیشتر مردم می توانستند به سر کار عادی خود بروند و بچه ها به مدرسه می رفتند. اما، غذا، پوشاک و سایر اجناس سهمیه بندی شد و آینده نامعلوم بود.

نروژ قبل از جنگ ناوگان بزرگی از کشتی های تجاری در اختیار داشت. در طول سال های جنگ، ١٩٤٥-١٩٤٠، بسیاری از این کشتی ها به حمل و نقل کالا به کشورهایی که علیه آلمان می جنگیدند پرداختند. دولت نروژ در لندن این حمل و نقل را سازماندهی می کرد. حدود نیمی از این کشتی ها هدف بمب یا اژدرهای دشمن قرار گرفتند. حدود ٤٫٠٠٠ ملوان نروژی در طول جنگ کشته شدند.

مجموعاً ١٠٫٠٠٠ زن و مرد نروژی در جریان جنگ کشته شدند. تقریباً ٧٠٠ نفر از این افراد را یهودیانی تشکیل می- دادند که به اردوگاه های کار اجباری در آلمان و لهستان فرستاده شدند.

در تاریخ هشتم ماه می سال ١٩٤٥، آلمان تسلیم و نروژ یک بار دیگر به کشوری آزاد تبدیل شد. حدود ٥٠٫٠٠٠ نروژی بعد از جنگ خائن به کشور شناخته شدند. آنها اعضای حزب سوسیالیست ملی نروژ، ناشیونال ساملینگ، بودند که از نازی ها جانبداری و با آنها همکاری کردند. بعد از جنگ، ٢٥ نفر به خاطر خیانت به کشور اعدام شدند.

©Sverre A. Børretzen/Scanpix©Sverre A. Børretzen/Scanpix

بعد از سال ١٩٤٥، بازسازی کشور شروع شد. این دوران بسیار پر مشغله بود. تولید و صادرات افزایش یافت و ناوگان تجاری کشور مجدداً ساخته شد.

بسیاری از مردم توانستند مشاغلی را برای خود پیدا کنند و گرچه دستمزدها چندان بالا نبود، فقر کاهش یافت. اکثر مردم خوش بین و امیدوار بودند و بسیاری از آنها علاقمند بودند در بازسازی نروژی سهیم باشند. واژه هایی مانند برابری و شرایط برابر در نظر مردم اهمیت یافت. اقتصاد نروژ به تدریج بهبود یافت، گرچه تا اواخر دهه ١٩٥٠ نیز هنوز برخی از کالاها سهمیه بندی بودند.

در دهه های بعد از جنگ یک سری اصلاحات انجام گرفت که موجب بهبود در زندگی همه افراد جامعه گردید. ساعات کار کاهش و تعطیلات افزایش یافت. در سال ١٩٦٧، قانون بیمه ملی رواج یافت. هدف از این قانون تضمین امنیت مالی کلیه شهروندان، ازجمله سالخوردگان و بیماران بود.

راجع به رابطه بین اشغال نروژ، بازسازی کشور بعد از جنگ، و ظهور دولت رفاه بحث و گفتگو کنید.

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no