Intro
Persisk • فارسی

داروخانه ها و محصولاتی که درآنها موجود است

داروخانه های نروژ تحت مالکیت بخش خصوصی قرار دارند. بسیاری از داروخانه ها به زنجیره ای از داروخانه ها تعلق دارند. داروخانه ها داروسازان و سایر افرادی که در زمینه دارو و استفاده از آن آموزش دیده اند را استخدام می- کنند. افرادی که در داروخانه کار می کنند می توانند در یافتن داروهای مناسب و سایر اجناسی که مورد نیاز ما است به ما کمک کنند. آنها می توانند راهنمایی های خوبی راجع به معالجه بیماری های جزئی و داروهای پیشگیری کننده ارائه دهند.

در یک داروخانه می توان انواع داروها، ویتامین ها، کرم های مختلف، وسایل ضد بارداری، تست های بارداری، دارو ها و وسایل گوناگون برای معالجه بریدگی ها، جراحات و زخم ها، لوازم بهداشتی و آرایشی را تهیه نمود.

برخی از محصولاتی که در داروخانه ها موجود می باشند را می توان از مغازه ها و پمپ بنزین ها تهیه کرد. یک نمونه از آنها انواع قرص های مسکن است.

ما باید برخی از این محصولات را در خانه داشته باشیم. برخی از این محصولات عبارتند از:

  • پلاستر
  • مواد ضد عفونی کننده برای تمیز کردن بریدگی ها، جراحات و زخم ها
  • مسکن های معمولی
  • کمپرس های استریل

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no