Intro
Persisk • فارسی

تاریخچه مختصری از خدمات بهداشتی درمانی در نروژ

طی سالهای بین دو جنگ جهانی اول و دوم (١٩٤٠-١٩١٨) خدمات بهداشت و درمان عمومی در نروژ بهبود یافت. درمانگاه های عمومی تأسیس شد که به معاینه و اقدامات بهداشتی درمانی پیشگیری کننده می پرداختند. بیشتر این اقدامات توسط زنان به صورت داوطلبانه انجام می شد. پزشکان و پرستاران بیشتری تربیت شدند و بهداشت به یک موضوع درسی که در مدارس تدریس می شد تبدیل گردید.

مراجع ذیربط، مردم را از خطر سل و سایر بیماری های شایع آگاه کردند و مردم بیش از پیش به اهمیت نظافت و روش های جلوگیری از عفونت های مختلف پی بردند. از جمله اقدامات مهمی که مسئولین ذیربط انجام دادند مبارزه جدی علیه انداختن آب دهان بود! از دیگر اقدامات آنها می توان به تلاش برای راهنمایی و تشویق مردم به خوردن مواد غذایی مغذی تر اشاره نمود.

امروزه، به ماهیت حقیقی بهداشت و سلامت توجه زیادی می شود. ما دانش و اطلاعات زیادی راجع به رابطه بین آنچه می خوریم، شیوه زندگی و سلامت داریم. همچنین مجموعه گسترده ای از داروها و معالجات وجود دارد که می توانند یا بیماری ها را مداوا کنند و یا تحمل آنها را آسان تر کنند. همواره داروهای جدیدی ساخته می شود و اغلب بیماری هایی که قبلاً هیچ درمانی برای آنها وجود نداشت امروزه قابل درمان هستند. یک نمونه از این بیماری ها سرطان است.

©J.W. Cappelens arkiv©J.W. Cappelens arkiv
درباره بهبود وضع بهداشت و سلامت طی ١٠٠ سال گذشته بحث و گفتگو و آن را با وضع بهداشت و سلامت در کشور زادگاه خود مقایسه کنید.

سازمان بهداشت جهانی «WHO» سلامت مطلوب را این گونه تعریف می کند: «سلامت صرفاً به معنای عدم وجود بیماری یا معلولیت نیست، بلکه نوعی سلامت کامل جسمی، روانی و اجتماعی است.» درباره این تعریف بحث و گفتگو کنید. اگر تعریف WHO را به عنوان نقطه شروع انتخاب کنیم، آیا دستیابی به سلامت مطلوب امکان پذیر خواد بود؟

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no